• Bề bóc nõn L1

  • 300,000đ

Sản phẩm tương tự

Bề trứng
Giá : 220,000đ
Bề nang
Giá : 180,000đ
Bề bóc nõn L1
Giá : 300,000đ
Bề bóc nõn L2
Giá : 200,000đ
Bề vụn
Giá : 160,000đ
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Chả cá mối
Giá: 170,000đ
Mực câu khô size lớn
Giá: 1,100,000đ
Cá chim trắng
Giá: 480,000đ
Mực ống câu
Giá: 230,000đ
Mực trứng
Giá: 250,000đ