• Cá dìa

  • Liên hệ

Sản phẩm tương tự

Cá nục tươi
Giá : 65,000đ
Cá hồng
Giá : 60,000đ
Cá chim trắng
Giá : 480,000đ
Cá chim đen
Giá : 170,000đ
Cá dìa
Giá : Liên hệ
Cá đối
Giá : Liên hệ
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Chả cá mối
Giá: 170,000đ
Mực câu khô size lớn
Giá: 1,100,000đ
Cá chim trắng
Giá: 480,000đ
Mực ống câu
Giá: 230,000đ
Mực trứng
Giá: 250,000đ