• Mực câu khô size nhỏ

  • 700,000đ

Sản phẩm tương tự

Mực khô vip
Giá : 1,300,000đ
Mực câu khô size lớn
Giá : 1,100,000đ
Mực câu khô size vừa
Giá : 890,000đ
Mực câu khô size nhỏ
Giá : 700,000đ
DANH MỤC SẢN PHẨM
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Chả cá mối
Giá: 170,000đ
Mực câu khô size lớn
Giá: 1,100,000đ
Cá chim trắng
Giá: 480,000đ
Mực ống câu
Giá: 230,000đ
Mực trứng
Giá: 250,000đ